Ghép tên bằng nến sinh nhật

Ghép tên bằng nến sinh nhật. Chữ cái sinh nhât bằng nến