Khung ảnh điệp viên 00 số

Khung ảnh điệp viên 00 số. Giúp bạn trở thành hình ảnh đặc vụ cầm súng rất ấn tượng 

Hướng dẫn: Upload ảnh và chỉ chọn (crop ) vung ảnh khôn mặt của bạn thôi nhé , nhấn tạo. Hi vọng bạn có sản phẩm đẹp


Hướng dẫn chọn vùng mặt : Khi upload ảnh phần công cụ crop ảnh hiện lên, bạn cần chọn đúng vùng mặt trên ảnh như sau: