Điều khoản

Trang này (cùng với các tài liệu được gọi vào nó) sẽ cho bạn biết các điều khoản sử dụng ("Điều khoản") mà bạn ("bạn", "người sử dụng") có thể sử dụng trang web của chúng tôi tại pic.yome.vn ("website").

Xin vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận trước khi bạn bắt đầu  sử dụng trang web. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web (và các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web) nếu bạn đồng ý với các điều khoản. Việc bạn sử dụng trang web cho biết bạn chấp nhận các Điều khoản này.

 

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh của các Điều khoản, Bạn không nên sử dụng và liên hệ  với chúng tôi hỗ trợ (thông tin ở chân trang).

Chỉ những người từ 13 tuổi trở lên có thể truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Những thay đổi nàyđược thực hiện với các Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang web và sử dụng của bạn của trang web (hoặc bất kỳ dịch vụ cung cấp thông qua trang web) sẽ phải chịu các điều khoản sửa đổi.

 

Quý vị phải kiểm tra trang này theo thời gian có các  thông báo về bất kỳ thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn sẽ được coi là chấp nhận sự thay đổi đó của các Điều khoản. Một số quy định trong các Điều khoản cũng có thể được thay thế bằng quy định hoặc thông báo được công bố ở những nơi khác trên trang web.

Nội dung và hình ảnh tải lên

Bạn có thể tải lên hình ảnh cá nhân của bạn lên trang. Định dạng ảnh : JPEG, PNG hoặc GIF.  Để có thêm hướng dẫn và thông tin về hình ảnh và tải lên vui lòng truy cập trang trợ giúp của chúng tôi.  Nghiêm cấm sử dụng sex, các hình ảnh phảm cảm trái với quy định của pháp luận hiện tại….

 

 

Mặc dù chúng tôi không cho phép tải lên của một số loại hình ảnh  đã Nghiêm cấm  vào trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về  Các hình ảnh vi phạm của người tải lên. Nếu bạn phát hiện trên trang web xin vui lòng liên hệ với chúng tôi lập tức để xử lý .

Chúng tôi có thể không cần thông báo và theo quyết định của chúng tôi xóa hoặc loại bỏ bất kỳ hình ảnh đã được tải lên, gửi qua email hoặcgửi cho in vi phạm các Điều khoản này.

Chúng tôi có thể từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ cho bất cứ ai vi phạm các Điều khoản.

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và cán bộ, nhân viên của chúng tôi chống lại bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và các chi phí phát sinh từ:

 

việc sử dụng của bạn của trang web vi phạm các điều khoản,

bất kỳ tuyên bố rằng tải lên hoặc gửi email của bất kỳ hình ảnh của bạn hoặc đại diện của bạn là một hành vi xâm phạm bản quyền, thương hiệu bất kỳ bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu trí tuệ; hoặc

bất kỳ tuyên bố rằng việc xử lý, in ấn hoặc các giao dịch của chúng ta về bất kỳ hình ảnh tải lên hoặc gửi qua email của bạn hoặc đại diệncủa bạn là một hành vi xâm phạm bản quyền, thương hiệu bất kỳ bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

 

Những gì bạn được phép làm

 

Bạn có thể truy cập vào bất kỳ phần nào của trang web với điều kiện là nó không phải là mật khẩu bảo vệ. Truy cập vào một số phần củatrang web chỉ có sẵn nếu bạn có một mật khẩu hợp lệ. Bạn không thể truy cập vào các khu vực này mà không có một mật khẩu hợp lệ.

 

 

Những gì bạn không được phép làm

 

Bạn không được phép sử dụng trang web (hoặc sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung sản phẩm từ trang web) cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác ngoài việc thực hiện giao dịch thương mại với chúng tôi, trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi. Giao dịch thương mại bị cấm đó bao gồm cho phép truy cập vào album ảnh của bạn để đổi lấy thanh toán hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại khác.

 

Bạn không được phép để loại bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo sở hữu trí tuệ khác nêu trong tài liệu trên trang web từ bất kỳ bản sao hoặc hạng mục in lấy vật liệu từ trang web.

 

Bạn không được phép để tải lên hoặc  sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc vật liệu khác bao gồm các chú thích và bình luận dựa trên văn bản, có chứa các yếu tố sau in:

 

- Nói xấu và làm sai sự thật về người khác ;

- Nội dung là khiêu dâm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc gây khó chịu;

- Các nội dung thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hay tuổi tác;

- Nội  có khả năng kích động hận thù hoặc bạo lực đối với bất kỳ người nào hoặc nhóm;

- Nội dung có khả năng để đánh lừa bất kỳ người nào;

- Nội dung báng bổ;

- Nội dung  có liên quan hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội;

- Nội dung  sử dụng hoặc bao gồm trong đó vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, cơ sở dữ liệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba;

- Nội dung  được thực hiện trong vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nợ cho bên thứ ba, chẳng hạn như một nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụcủa sự tự tin; các tài liệu thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp;

- Nội dung   đã đe dọa, lạm dụng hoặc xâm nhập sự riêng tư của người khác, gây khó chịu, bất tiện hay lo lắng không cần thiết;

- Nội dung  đó là có khả năng quấy rối, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền người khác;

- Nội dung  sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ người nào;

- Nội dung  mà cho ấn tượng rằng nó xuất phát từ chúng ta, nếu đây không phải là trường hợp;

- Nội dung  , ủng hộ, khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp như (bằng cách chỉ ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính; hoặc

- Nội dung  có vi phạm bất kỳ luật áp dụng hoặc pháp luật.

 

Bạn không được phép:

 

- Tạo cácc dịch vụ kinh doanh thu được từ trang Web này, trừ trường hợp cho phép rõ ràngtrên trang web;

- Tuyên truyền quảng cáo hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại khác (trong đó sẽ bao gồm sử dụng trang web để quảng bá hoặc khuyến khíchviệc bán hàng hoá / dịch vụ của bạn);

- Truyền tải hoặc tái lưu bất kỳ tài liệu thu được từ trang Web này cho bất kỳ bên thứ ba, trừ trường hợp cho phép rõ ràng trên trang Web này;

phổ biến bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, "junk mail", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", "kế hoạch kim tự tháp", hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

- Phổ biến bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, thiệt hại, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông;

sử dụng trang web trong bất kỳ cách nào mà có thể vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc các quyền khác, trái pháp luật hoặc có thểđưa chúng ta phải mang tiếng xấu; hoặc bài viết link liên kết mà đưa người dùng đến tài liệu mà mâu thuẫn bất kỳ hạn chế trên.

 

Chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền của chúng tôi hoặc hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụcủa mình theo các Điều khoản ngoại trừ với sự cho phép cụ thể của chúng tôi bằng văn bản.

 

Quyền  sở hữu hình ảnh của bạn

Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả, trong những hình ảnh mà bạn đã tải lên trang web mà bạn đã sở hữu các quyền đó. Chúng tôi là chủ sở hữu (hoặc người được cấp phép) của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web.

 

Bạn đảm bảo rằng bạn có quyền sao chép, tải lên hoặc đối phó với những hình ảnh liên quan đến trang web và cho phép chúng tôi xử lý và nếu không đối phó với những hình ảnh phù hợp với các Điều khoản.

 

Bạn không thể tải lên, yêu cầu chúng tôi in, hoặc đối phó với, liên quan đến trang web, bất kỳ hình ảnh hoặc vật Tài nguyên  khác mà bạn không có quyền làm như vậy hoặc cho phép chúng ta sử dụng những hình ảnh đó hoặc Tài nguyên khác, nếu việc sử dụng đó sẽ vi phạm sở hữu trí tuệhiện hành của bên thứ ba hoặc các quyền hợp đồng. Ví dụ, bạn có thể không chụp ảnh từ một trang web hay các ấn phẩm và làm bất cứ điều gì với họ, trừ khi bạn đã có được sự cho phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

 

 

Hoạt động của trang web

 

Chúng tôi có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web (hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi trang web) bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ hoạt động của trang web ,(hoặc chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web) để nâng cấp hay bảo trì web, để cập nhật nội dung hoặc vì lý do nào khác. Chúng tôi có thể làm điều này bất cứ lúc nào và không cần thông báo.

Bạn nên giữ bản sao lưu của tất cả các nguyên liệu cung cấp cho chúng tôi. Đặc biệt, nó là vào bạn để giữ các bản sao lưu các hình ảnh tải lên của bạn hoặc gửi qua email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giữ các bản sao lưu hoặc mất mát, xóa hoặc lợi dụng của bất kỳ hình ảnh hoặc các tài nguyên  khác tải lên trang web.

Hoạt động dựa trên cơ sợ hạ tầng mạng  , chẳng hạn như internet, 3G…, đôi khi gặp gián đoạn, chúng tôi không thể đảm bảo trang web sẽ có mặt tại mọi thời điểm. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp các trang web đáng tin cậy nhất có thể, gián đoạn và sự chậm trễ trong việc tiếp cận các trang web là không thể tránh khỏi và chúng tôi phủ nhận mọi trách nhiệm đối với thiệt hại do vấn đề gián đoạn gây ra .

Thông tin trên trang web có thể chứa các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi cố gắng để làm cho giới thiệu của nó như là chính xác nhất có thể, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung của trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại, hoặc không có lỗi.

 

 

Bảo vệ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân cung cấp thông tin thông qua trang web sẽ chỉ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc qua điều này một cách cẩn thận trước khi tiếp tục. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi, bạn có đồng ý cho sử dụng theo quy định của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Giới hạn trách nhiệm

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên ngoài đặc trưng như là một liên kết trên trang web, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web bất kỳ nhà quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân quảng cáo trên trang web.

Bất kỳ liên kết này được cung cấp chỉ đơn thuần là một dịch vụ cho người sử dụng của trang web và đưa chúng vào các trang webkhông phải là một sự chứng thực bởi hoặc liên kết với chúng tôi.

Liên kết tới trang web

Chúng tôi hoan nghênh "liên kết nóng" với Trang chủ của trang web, nhưng không phải "liên kết sâu" mà chúng ta có nghĩa là bạn có thể không bao gồm một liên kết đến bất kỳ trang nào của trang web đó không phải là trang chủ. Cả bạn có thể hiển thị các nội dung của trang web (hoặc bất kỳ trang nào từ nó), hoặc cho phép nó được bao quanh đang bày hoặc đóng khung hoặc bao quanh vật liệu không có nguồn gốc từ chúng tôi mà không cần sự đồng ý của chúng tôi. Nếu bạn muốn cấp phép cho các tài liệu của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

 

Virus và phần mềm độc hại

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng trang web không chứa hoặc ban hành bất kỳ loại virus hoặc mã độc hại khác. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên rút rà soát tất cả các tài liệu tải về từ trang web và thường xuyên kiểm tra sự hiện diện của virus và mã độc hại khác.Chúng tôi loại trừ đến mức tối đa cho phép của pháp luật tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi virus máy tính hoặc mã độc hại có nguồn gốc khác hoặc ký hợp đồng từ Trang web.

 Ngoại trừ

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản trong thoả thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại của các Điều khoản sẽ có hiệu lực và được thi hành.

Pháp luật và thẩm quyền xét xử

Các điều khoản này (và cung cấp các sản phẩm của chúng tôi) bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Nước sở tại . Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp phát sinh trong mối quan hệ của những điều khoản hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi các tòa án sẽ có thẩm quyền không độc quyền trong tranh chấp mặc dù chúng tôi vẫn có quyền khởi tố chống lại bạn vi phạm những điều kiện nàyở nước bạn cư trú hoặc quốc gia khác có liên quan.