HỎI BẢN CHÚT
Theo bạn Pic.yome.vn cần bổ sung thêm tiện ích nào ???

Chúng tôi rất muốn nghe các góp ý của các bạn ! thanks